SOCIALE  PROJECTEN

Gedurende de 50 jaren van haar bestaan heeft SI Club Hasselt tal van lokale en internationale projecten gesteund. In 2013 werd beslist om gedurende een drietal jaren de onderstaande projecten te steunen, naast een aantal kleinere projecten. De geselecteerde projecten kaderen in de doelstellingen van Soroptimist International.

 

“Sinds oktober 2012 hebben 35.000 leden van SI door acties in Europa, Afrika en het Midden-Oosten met 2.901 verschillende projecten een bedrag van € 7.501.378 (gerapporteerde bedragen) bij elkaar gebracht en zo 1.261.787 vrouwen en meisjes geholpen. Kleinschalige projecten  kunnen een enorme impact hebben om het leven van vrouwen en meisjes te verbeteren.”

Van 2013 tot 2016 zal SI Club Hasselt, door o.m. onderstaande projecten te steunen, met haar 50 leden meer dan € 60.000 bij elkaar gebracht hebben.

. vzw YAR Vlaanderen – begeleid zelfstandig wonen

Deze organisatie biedt kansen aan jongeren die een moeilijke start hebben om hun economische zelfredzaamheid te verhogen.

www.yarvlaanderen.be

 

. vzw Kattendans

Kwalitatieve en duurzame uitbouw van onderwijs in Nalou, een afgelegen Dogondorp in Mali (Afrika).

Bouw van naaiatelier waar vrouwen uniformen naaien voor hun dochters, een extra stimulans voor de meisjes om verder te studeren.

www.kattendans.be

. vzw Jong Artistiek Talent (JAT)

Het doel van deze vzw is het opsporen van jong Limburgs muzikaal talent. Ze wil aan deze jonge musici podiumkansen, morele en financiële ondersteuning bieden zodat zij de mogelijkheid hebben om door te groeien tot gedegen professionele muziekbeoefenaars. Geregeld worden ook studiebeurzen toegekend. Verschillende leden van SI Club Hasselt zijn bestuurders van deze vzw.

www.j-a-t.be

. vzw Bethanië

Deze vzw is  een multifunctioneel centrum met een vestiging in Genk en in Hasselt. De missie is het bieden van een vraaggerichte en kwaliteitsvolle zorg aan kinderen met gedrags- en/of emotionele problemen en hun gezinnen. Via het project ‘moestuin’ en het onderhoud hiervan, leren de jongeren de natuur te respecteren, en zijn er zinvol bezig.

www.bethanie.be

. Inleefreis Peru

Dit is een initiatief van de Scholen Kindsheid Jesu – Hasselt. Leerlingen van deze school reizen naar Peru om in de armenwijken van Lima biotuintjes aan te leggen en workshops te organiseren over gezonde voeding.

www.kjhasselt.be

. vzw SIGERI  - Sint Gerardus Diepenbeek

Deze vzw heeft een dagcentrum en biedt schoolopleiding aan voor kinderen met motorische problemen. Men wil op een deskundige en geïnspireerde wijze het welzijn van personen met een handicap bevorderen.

www.st.gerardus.be

 

. vzw Ter Heide Zonhoven

Deze vzw is een begeleidingscentrum voor de opvang van volwassen personen met een diepernstige meervoudige handicap.

www.terheide.be

. The Future for Hope Foundation

Het project in Zimbabwe  van Chido Govera, gesteund door kunstenaar Koen Vanmechelen, heeft als doel om met paddenstoelenkweek nieuwe kansen te creëren voor gemeenschappen. 
Chido wil met haar stichting ‘The Future of Hope Foundation’ weeskinderen helpen om uit hun slachtofferrol te treden door hun kracht en motivatie te geven om hun leven in eigen handen te nemen.  Zo draagt de stichting bij aan hun opleiding.  Kwaliteitsvol onderwijs, een goede gezondheid en zorg voor de natuurlijke ecosystemen staan hierbij centraal.

www.cwrm.be

. Vroemdag

Vroemdag (Circuit Zolder) wil kinderen uit het bijzonder onderwijs aanzetten tot permanente sportbeoefening.  Hiervoor worden er rond het circuit avontuurlijke en aangepaste sportactiviteiten georganiseerd.  Het hoogtepunt is een rit op het circuit als passagier in een raceauto.

www.bloso.be/sportpromotie/Pages/Vroemdag.aspx

. Levensloop

Levensloop van Stichting tegen kanker organiseert jaarlijks een lokale estafette-loopwedstrijd . Het doel is solidariteit met kankerpatiënten en fondsenwerving voor de strijd tegen kanker.

www.levensloop.be

. Een Hart voor Limburg

Een Hart voor Limburg is een koepel waaronder heel uiteenlopende initiatieven voor het goede doel in Limburg kunnen thuishoren.

www.eenhartvoorlimburg.be

 

. vzw Hasselt Service Fonds

Deze vzw heeft tot doel steun te verlenen aan individuele personen of gezinnen die ernstige financiële problemen hebben en geen of onvoldoende beroep kunnen doen op bestaande instellingen of wettelijke voorzieningen en zo door de mazen van het sociale net dreigen te vallen. Het Fonds werd opgericht in 1987 toen de Hasseltse serviceclubs en het Hasselts Stadsbestuur de handen in elkaar sloegen om gezamenlijk een benefietorganisatie op het getouw te zetten.

www.hasseltservicefonds.be

. vzw IKO

IKO-Indian Kids Orphanage werd opgericht in 2005 en heeft tot doel geld inzamelen om in India, in de staat Andhra Pradesh, een weeshuis te bouwen en te runnen.

www.ikovzw.be

yar1k
kattendans3
khj2
vriendschap3
vriendschap2
jat5
bethanie3
khj1
khj2
sigeri1
sigeri3
terheide1
terheide2
terheide3
cwrm1
vroemdag2
levensloop2
hart1
hsf
ico

. vzw Vriendschap

Vzw Vriendschap (Café Anoniem, de Zeepbel, Klavertje Vier)
Deze vzw bevordert de solidariteit tussen mensen over de grenzen heen van inkomen, sociale afkomst, godsdienst en nationaliteit. Verschillende leden van SI Club Hasselt waren in het verleden en sommigen zijn nu nog actief werkzaam in deze vzw.

www.vzwvriendschap.be

soroplogo3
bestel nu:
KOOK
KUNST
BOEK
Groep_Jam_zijka1
faceboek